Tee kodistasi pyhä paikka

Huom! Tämä on keskipitkä artikkeli. Lukuaika noin 5 minuuttia. Maailma on uuden kynnyksellä ja muutoksen myllerryksissä. Tapahtuneet muutokset yhteiskunnissa kieltoineen ja rajoituksineen olivat jotakuinkin ennakoimattomia.  Ihmiskunta on kuitenkin ns. polttanut piippua molemmista päistä. Se on näkynyt ilmastonmuutoksena, vesien saastumisena, geneettisinä manipulaatioina jne. Tässä mielessä nyt käsillä oleva muutos oli täysin ennakoitavissa. Monelle tämä on erityisesti […]

Continue Reading