Huom! Tämä on pitkä artikkeli. Lukuaika noin 10 min.

Fyysisen kehomme energiajärjestelmä koostuu kolmesta perustekijästä: 

  • Energiakehoista eli hienoaineisista kehoista
  • Energiakeskuksista eli sakroista 
  • Energiakanavista eli nadeista

Fyysisen kehon lisäksi meitä ympäröi, hieman yksinkertaistaen, neljä eri energiakehoa (tai henkikehoa, tai hienokehoa, tai auraa). Näissä energiakehoissamme on myös entisten elämiemme jäljet. Meidän on puhdistettava ne kaikki, koska ne ilmentyvät kehossamme sairauksina. Ne puhdistuvat rakkauden avulla. Myös muiden meille lähettämä rakkaus ja meille palaava kiitollisuus puhdistavat niitä, emmekä välttämättä sairastu. Tämä kaikki tapahtuu rakkauden ja ajatuksen henkisten lakien mukaan. Energiakehot ovat nimensä mukaisesti värähtelyltään eritaajuista energiaa, joka lävistää ja ympäröi fyysisen kehomme: 

  • Eteerinen/eetterikeho, joka on lähinnä fyysistä kehoa ja toimii välittäjänä sen ja korkeampien energiakehojen välillä. Se on elämää ja terveyttä ylläpitävä fyysisen kehomme kaksoiskappale, josta syystä mm. jäsenensä menettäneet voivat tuntea sen edelleen.
  • Emotionaalinen- eli astraalikeho on tunteidemme ja luonteenpiirteidemme asuinsija. 
  • Mentaalisessa kehossa ovat kaikki ajatuksemme, ideamme, logiikkamme ja päätöksemme.
  • Spirituaalinen eli kausaalinen kehomme toimii sisäisenä porttina ja yhdistää meidät ykseyteen ja kaikkeen luomakunnassa. Kausaalikehoon kerääntyvät ihmisen eri elämien aikana saadut kokemukset. Tämä keho on mukana kaikissa jälleensyntymissä solumuistoineen. 

Tavoitteenamme on saattaa nämä kaikki olemuspuolemme tasapainoon niin, etteivät menneisyyden haamut kahlitse meitä tänä päivänä millään tasolla. Ja niin, etteivät järki ja äly ohjaa yksipuolisesti toimintaamme, vaan että toimintamme on tasapainoista tunteidemme näkökulmasta. Opimme tekemään päätöksiä sydäntämme ja tietoisuuttamme kuunnelleen.

Nämä henkiset kehot suojaavat fyysistä kehoamme. Jokaisella energiakeholla on oma värähtelynsä. Kun elämme terveellistä, tiedostavaa elämää, nämä energiakentät suojaavat hyvin meitä. Jos taas täytämme itsemme negatiivisilla tunteilla, emmekä huolehdi fyysisen kehomme tarpeista, nautimme epäterveellisiä ruokia, väärinkäytämme alkoholia, huumeita jne. energiakenttämme heikkenee ja olemme alttiita epätoivotuille vaikutuksille. 

Kuva: Reiki- and Biobalancing

Energiakeskuksilla (sakrat)on erittäin tärkeä tehtävä: ne toimivat elämänenergian (chi, ki, prana) vastaanottajina, muuntajina ja välittäjinä. Sakrat auttavat suuntaamaan energiaa kehon, mielen, tunnetason ja henkisen tason toimintoihin. Ne energisoivat ja kontrolloivat sisäelimiä ja niiden toimintoja fyysisessä kehossa ja energiakehoissa. Sakrat ohjaavat fyysisen kehomme umpieritysrauhasia, mitä asiaa lääketiede ei ole vielä huomannut. Ne välittävät energiaa kehon sisällä ja sen ulkopuolelle selkärangan, hermoratojen ja verenkierron kautta. Kaikki elimemme, kudoksemme ja solumme vastaanottavat energiaa. Sakrojen kunto ja kehitys ovat avainasemassa sille, miten hyvin elimistömme rauhaset toimivat. 

Meillä ihmisillä on seitsemän tärkeää pääsakraa, jotka ovat sidoksissa selkärankaan ja rauhasiin. Ne ovat sijoittuneet pystysuoralle akselille keskikehoon ja sen etupuolelle. Näiden lisäksi meillä on noin 40 merkittävää ns. sivusakraa. Kun synnymme maapallolle, tuomme sakroissa perintöainesta eli kykyjämme, kehittymisen mahdollisuuksia ja rajoituksia mukanamme geneettisinä koodeina uuteen kehoon. Huomaatko, miten ns. ihmelasten kyvyt voidaan ymmärtää edellisten elämien avulla? Geneettiset koodit rakentavat kehojamme sakrojen kautta. Geenit, ympäristötekijät ja oma toimintamme joko edistävät tai estävät kykyjemme kehittymistä.

Sakroja on tärkeä puhdistaa ja vahvistaa. Se tarkoittaa sitä, että niiden tummat energiat muunnetaan valoisammiksi värähtelyiksi parantamisen (healing), meditaation, rukouksen ja positiivisten ajatusten avulla. Henkinen kehityksemme, eheytyminen ja parantuminen, ei luonnollisesti tapahdu vain sakroja puhdistamalla. Meidän tulee tulla tietoisiksi kunkin sakran edustamasta syvästä henkisestä näkökulmasta, joka auttaa meitä valinnoissamme ja siten kehittymään ja eheytymään kokemustemme kautta.

Eri lähteistä ja kirjallisuudesta riippuen meillä on hiukan eri määriä sakroja. Pysyttelen tässä kuitenkin perinteisessä seitsemän sakran järjestelmässä, jossa meillä on hyvin paljon tehtävää ja ymmärrettävää saavuttaaksemme korkeamman tietoisuuden tason ja mestaruutemme. Mikäli olet kiinnostunut, esimerkiksi Dr. Joshua David Stone kertoo muista sakroista kirjassaan Sielupsykologia, samoin kuin Diana Cooper Atlantis kirjassaan. Stonen mukaansa 7-sakran järjestelmä liittyy ns. 3-ulotteiseen todellisuuteen, jossa elämme maapallolla. Neljännessä ja viidennessä ulottuvuudessa ihmisellä on 8+8 sakraa lisää. Mitä avautuneempia ja puhtaampia sakramme ovat, sitä terveempiä olemme fyysisesti ja henkisesti. Sakroja voi kutsua sielumme ikkunoiksi – niiden kunto on meille äärimmäisen tärkeä asia!

Kruunusakra eli sahasrata-sakra eli päälakikeskus

Kruunusakra on yhteydessä hermojärjestelmäämme. Se hoitaa mielen ja hermoston sairauksia, helpottaa reumatismia ja puhdistaa verta. Tämän sakran kautta meillä on yhteys fyysisestä elämästä henkiseen ulottuvuuteen ja kaikkein korkeimpaan, kosmiseen tietoisuuteen. Kruunusakra on yhteydessä eteeriseen kehoon, se puhdistaa kaikkia energiakeskuksia ja vastaanottaa kosmista energiaa. Kruunusakran välityksellä voimme tulla tietoisiksi menneistä elämistä ja miten ne ovat johtaneet nykyiseen syntymäämme tässä kehossa. Meillä on myös näkemys jumalaisesta alkuperästämme ja koemme Ykseyttä kaiken kanssa. Tämän sakran avauduttua hajoavat muiden sakrojen viimeisetkin rajoittavat tukkeumat.

Kruunusakra on yhteydessä käpyrauhaseen (käpylisäkkeeseen). Se erittää vereen melatoniinia (’sisäinen kellomme’) ja serotoniinia. Kutsun serotoniinia onnellisuusaineeksi. Emme nimittäin tunne itseämme onnelliseksi pelkästään, että haluamme niin, vaan siihen vaikuttaa myös käpyrauhasen serotoniinituotanto. David Wilcock kertoo, miten farmakologian professori Nicholas Giarmin ja psykiatrian professori Daniel Freedman havaitsivat tutkimuksissaan yhteyden käpyrauhasen, serotoniinitasojen ja erilaisten mielenterveyshäiriöiden kanssa. Wilcock kertoo lisäksi, miten käpyrauhanen vastaanottaa telepaattisesti lähetettyjä ajatuksia ja visuaalisia kuvia. Hän kertoo myös käpyrauhasen kalkkiutumisen terveysyhteydestä mm. MS-tautiin ja Journal of Pineal Research –lehden tutkimuksista, joissa monet käpyrauhasen häiriötekijät voivat aiheuttaa masennusta, ahdistuneisuutta, syömishäiriöitä, skitsofreniaa ja muita mielialasairauksia. Monet suuret mestarit, kuten Pythagoras ja Platon kirjoittivat siitä kunnioittavasti. René Descartes kuvasi käpyrauhasta ”sielun istuimeksi” uskoen, että juuri se toimii ainoana yhdyssiteenä ihmisen ruumiin ja sielun välillä.

Kruunusakran ollessa avoin ja toimiessa harmonisesti tietoisuutemme on täysin tyyni ja avara, jännitys sisäisen olemassaolomme ja ulkoisen elämämme välillä on kadonnut. Saatamme tuntea, että olemme heränneet pitkästä unesta ja vasta nyt voimme elää todellisuutta. Olemme tyhjä astia, täyttyneinä Jumalaisesta olemassaolosta ja rakkaudesta. Kykenemme toteuttamaan Korkeimman tahtoa ja tarkoitusta, sillä persoonallinen ja jumalallinen tahto ovat meissä yhtä. Säteilemme silloin myös valoa, joka avaa kaikkien niiden sydämet, jotka ovat avoimia vastaanottamaan jumalaista läsnäoloa. Jos haluamme tietää jotakin, keskitämme vain huomiomme kyseiseen asiaan. ’Minä Olen se, joka minä olen’ paljastuu meille uudessa merkityksessä silloin, kun kehityksemme ihmisenä alkaa olla valmis ja sielumme voi ottaa persoonallisen luonteemme hallintaansa.

Kruunusakran epäharmoninen toiminta tai kun se ei ole avautunut näkyy mm. siten, että kärsimme erilaisista peloista (negatiivisista tunteista ja ajatuksista) ja häpeästä. Alennamme tai kiellämme itsemme, emme kykene solmimaan syviä ihmissuhteita, emmekä hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksiamme. On hyvä tiedostaa, että kruunusakran otollisimmat kehitysvuodet avautua henkiselle totuudelle ovat joka seitsemäs ikävuosi: 7,14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70.

Kruunusakran puhdistamis- ja aktivointitapoja ovat mm. hiljaisuus, mantra OM sekä violetti ja valkoinen väri.

Otsasakra eli ajna-chakra eli kolmassilmä eli viisauden silmä eli sisäinen silmä

Indigonsininen väri virkistää ja auttaa silmien, nenän, poskionteloiden, korvien, keuhkojen (kuten astman) ja ihon sairauksissa. Se lievittää jännittyneisyyttä ja stressiä.

Otsasakra on selvänäköisyyden keskus ja korkeamman mentaalisen parantamisen keskus. Se avartaa havaintokykyä ja muuntaa tiedon totuudeksi ja viisaudeksi. Otsasakra on yhteydessä aivolisäkkeeseen (hypofyysi) ja hypotalamukseen. Hypotalamus muodostaa aivolisäkkeen kanssa kehomme hormonaalisen säätelyjärjestelmän. Hypotalamus on keskus, joka rekisteröi elimistön tarpeita ja pyrkii ylläpitämään elimistön tasapainoa (homeostaasia) säätelemällä sekä autonomisen hermoston että umpieritysjärjestelmän toimintaa. Sillä on lisäksi keskeinen rooli tunteidemme säätelyssä. Otsasakraa kutsutaan myös johtajarauhaseksi, siellä se ohjailee sisäeritystoimintansa avulla kaikkien muiden rauhasten toimintaa. 

Tietoisuutemme kehittyessä ja otsasakran avautuessa voimme ohjata ajatuksiamme tietoisemmin. Yhteistyössä avoimen sydänsakran kanssa voimme lähettää myös parantavaa energiaa ja toteuttaa kaukoparannusta. Samalla sisäinen ymmärryksemme kasvaa ja saavutamme pääsyn fyysisen todellisuuden taustalla oleville luomisen tasoille. Saamme sieltä tietoa intuitiona (selvänäköisyytenä, selväkuulemisena ja selvätuntemisena) mietiskelyn ja meditaation sekä unien kautta. Kykenemme ottamaan vastaan asioita selkeinä viesteinä, jotka ennen vain aavistimme. Huomaamme, että asioiden ulkomuoto on vain vertauskuva (symboli) ja aistimme suoraan ulkoisen ilmenemisen taustavoimia, olemuksia ja olentoja. 

Kun otsasakramme toimii epäharmonisesti, toimintamme painottuu pään alueelle. Elämme silloin lähes yksinomaan älyn ja järjen kautta. Meillä esiintyy silloin myös älyllistä pöyhkeilyä eli kaikki mikä voidaan käsitellä järjen avulla, tutkia ja todistaa tieteellisin menetelmin on tärkeää ja hylkäämme henkisen tiedon epätieteellisenä ja epärealistisena. Meiltä puuttuu silloin kokonaisvaltainen näkemys ja kyky yhdistää asioita laajassa, kosmisessa yhteydessä. Silloin vain ulkoinen, näkyvä maailma on meille todellisuutta ja elämäämme ohjaavat materiaaliset toiveet, ruumiilliset tarpeet ja yksipuoliset tunteet.

Otsasakra puhdistuu ja stimuloituu, kun tarkastelemme syvänsinistä tähtitaivasta, ja kun lausumme mantraa KHSAM. Läpinäkyvä indigonsininen väri antaa mielellemme sisäistä rauhaa, selkeyttä ja syvyyttä.

Kurkkusakra eli vishuddha-sakra eli kommunikaatiokeskus

Kurkkusakraa aktivoiva sininen väri tuottaa supistavia ja rauhallisia värähtelyitä, jotka hoitavat kurkku-, kuume- ja tulehdussairauksia sekä kuukautiskipuja. Se hoitaa myös ahdistusta ja rauhattomuutta. Kurkkusakra on yhteydessä kurkun, ruokatorven, suun ja hampaiden toimintaan ja se vaikuttaa oikeaan aivopuoliskoon ja mielen luoviin toimintoihin.

Tämä sakrayhdistyy puhuttuun ja kirjoitettuun sanaan: puhuttu sana edustaa yhtä suurta voimaa kuin ajatus. Puhe fyysistää ajatukset. Sakra liittyy myös kilpirauhaseen, jonka erittämät hormonit siirtyvät verenkiertoon ja vaikuttavat soluissa ja kehon eri kudoksissa säädellen aineenvaihduntaamme. Se on selväkuuloisuuden ja telepatian keskus (vrt. kuulla ajatuksia). Kurkkusakran aktivoituessa ja toimiessa harmonisesti elämäämme tulee enemmän runsautta ja luovuutta, uskallamme luopua vanhasta ja ottaa vastaan luottavaisina uusia mahdollisuuksia elämän tarjoamina lahjoina. Silloin voimme tuntea syvää kiitollisuutta siitä, että elämässämme tapahtuu se mikä tuleekin tapahtua, oikeana hetkenä, oikeassa paikassa.

Kurkkusakran tehtävä on lisätä myötätuntoa ja armeliaisuutta sekä mahdollistaa luova työ ja itsemme ilmaisu. Kun se on avoin, ilmaisemme tunteitamme, ajatuksiamme ja sisäistä ymmärrystämme avoimesti ja pelkäämättä, itsellemme ja muille rehellisinä. Pystymme silloin myös sanomaan EI, emmekä anna muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa itseemme vaan säilytämme riippumattomuuden ja omien asioidemme hallinnan.

Jos kurkkusakra on heikentynyt, luova energia välittyy sakraalisakran kautta, johon kurkkusakra on yhteydessä. Kurkkusakran toimiessa epäharmonisesti pään ja kehon välinen ymmärrys häiriintyy: meidän on vaikea käsitellä ja ilmaista vapaasti tunteitamme ja sisimpiä ajatuksiamme, ilmaisumme on ajattelematonta. Nielemme omat vaatimuksemme ja tunnemaailman. Myös tiedostamaton syyllisyydentunne ja pelot voivat estää meitä näkemästä, millaisia todella olemme. Ja toisaalta emme uskalla näyttää itseämme heikkona, vaan yritämme antaa voimakkaan kuvan ja saatamme harjoittaa manipulointia. Nämä näkyvät mm. kurkun alueen ja kilpirauhasen sairauksina. 

Puhdistamis- ja aktivointitapoja kurkkusakralle ovat mantra HAM ja väreistä indigonsininen. Voit myös iloa itsellesi tuottaen laulaa ääneen suihkussa, joka samalla puhdistaa eetterikehoasi.

Kurkkusakraa kuvaa hyvin esoteerinen sanonta: ”Ennen kuin kieli on menettänyt kykynsä haavoittaa, se ei voi puhua hengen totuuksia.” 

Sydänsakra eli anahata-sakra eli sydänkeskus

Sydänsakraa aktivoiva vihreä väri tuo lempeyttä ja lisää optimismia. Se hoitaa sydän- ja keuhkosairauksia, syöpää, haavoja ja päänsärkyä sekä unettomuutta. Sydänsakra on yhteydessä sydämeen, selän yläosaan, rintakehään, keuhkojen alaosaan, ihoon ja vereen sekä verenkiertojärjestelmään. Kateenkorva tuottaa immuunijärjestelmää sääteleviä hormoneja. Immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä vieraita taudinaiheuttajia eli patogeeneja, kuten esimerkiksi viruksia ja bakteereja, vastaan ja se säätelee kasvua ja ohjaa imusuonistojärjestelmää. Sakra vaikuttaa hengityksen ja verenkierron välityksellä ihmisen fyysiseen ja henkiseen tasapainoon.

Sydänsakra on sakrajärjestelmän keskus: siinä yhdistyvät kolme alinta fyysis-emotionaalista keskusta ja kolme ylintä henkis-spirituaalista keskusta. Sydänsakra avautuu kehittäessämme empatian, myötätunnon ja pyyteettömän rakkauden taitojamme – joskus kärsimyksen kautta. Ja kun se on avoinna, meistä tulee jumalallisen rakkauden kanava. Rakkaus itseämme kohtaan ja koko olemuksemme hyväksyminen on myötätunnon, ymmärryksen ja syvällisen elämänilon edellytys. Sydänsakran voima säteilee ulospäin erityisen voimakkaasti; avoin sydänsakra parantaa spontaanisti ihmisiä ja pitää itsemme terveenä. Sydänsakran kanssa kehittyvät samanaikaisesti myös otsasakran korkeammat kyvyt. Monet spirituaaliset koulukunnat idässä ja lännessä ovatkin suuntautuneet sydänsakran avautumiseen.

Sydänsakran epäharmoninen toiminta ilmenee eri tavoin. Saatamme itsellemme myöntämättä odottaa saavamme kaikelle auttamisellemme ja palvelemisellemme tunnustusta ja hämmästymme, kun vaivannäköämme ei arvostetakaan tarpeeksi. Saatamme tuntea itsemme voimakkaaksi ja jaamme voimaamme muillekin, mutta emme ole valmiita avaamaan itseämme vastaanottamaan rakkautta. Lempeys ja hellyys saavat meidät hämilleen, mikä on osoitus sisäisestä kovettumisesta ja suojautumisesta kipua ja hyökkäyksiä vastaan. Jos sydänsakramme on täysin kiinni, näkyy se kylmyytenä ja välinpitämättömyytenä, sydämettömyytenä. Kärsimme masennuksesta. Silloin on aika miettiä, mitkä kokemukset tai tapahtumat ovat saaneet ottamaan käyttöömme sydämen suojauksen.

Sydänsakran puhdistamis- ja aktivointitapoja ovat mantra YAM (lausutaan jam), väriterapiassa vihreä ja vaaleanpunainen ja aromaterapiassa ruusuöljy. 

Solar Pleksus eli manipura-sakra

Solar pleksukseen kohdistuva keltainen väri aktivoi hermosoluja, lihasenergiaa ja sappinestettä sekä auttaa ruoansulatukseen, masennukseen ja nivelrikkoon ja diabetekseen. Sakra liittyy selän alaosaan, vatsaonteloon, vatsaan, maksaan, pernaan ja sappirakkoon. Rauhasista solar pleksus yhdistyy haimaan (ja maksaan), jolla on keskeinen tehtävä ravinnon muokkaamisessa ja sulattamisessa. Haima erittää insuliinia, hormonia, jolla on ratkaiseva merkitys veren sokeritasapainolle ja hiilihydraattien käsittelylle.  Adrenal -rauhanen haiman yläpuolella tuottaa androgenejä ja aldosteroneja, jotka ylläpitävät elimistön suola- ja kaliumtasapainoa. Se tuottaa myös adrenaliinia ja nonadrelaniinia. 

Solar pleksus on tiedon sakra, johon useimmilla meistä on varastoituneena pelkoja. Sakra toimii tunteiden ja tahdon välittäjänä ja kuvaa minä-voimakeskustamme. Sakra on myös alemman selvänäön eli astraalisen tason selvänäön keskus. Solar pleksuksen kehittyessä meistä tulee levollisia, seesteisiä ja rauhallisia, pelottomia ja tarmokkaita. Keskivertoihmisen persoonallisuus (ego) sijaitsee solar pleksussa; sen avulla löydämme yhteiskunnallisen asemamme, saamme henkilökohtaisen voimamme, suorittamisen tahtomme ja vallanhalumme. Yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä onkin kirkastaa alempien sakrojen viettejä ja haluja, jotta ne voivat muuntua korkeammaksi energiaksi ja sulautua ylempien sakrojen energioiksi. Myös yleinen mielialamme riippuu paljon siitä, miten paljon valoa päästämme itseemme.

Sakran toimiessa harmonisesti hyväksymme itsemme kokonaisuudessaan, kunnioitamme muiden ihmisten tunteita ja erikoisiakin luonteenpiirteitä. Toimintamme on tuolloin sopusoinnussa luonnonlakien kanssa ja olemme täynnä valoa ja voimaa. Sakran avulla havaitsemme suoraan muiden ihmisten värähtelyjä, sillä solar pleksus on yhteydessä kykyyn aistia ihmisten ja esineiden energiakenttiä. Mikäli joudumme vastatusten negatiivisten värähtelyjen kanssa, vaistoamme uhkaavan vaaran, jonka tunnistamme solar pleksuksen supistumisena.

Epäharmoninen toiminta aiheuttaa masentumista ja alakuloa, sisäistä levottomuutta ja tyytymättömyyttä. Haluamme vaikuttaa kaikkeen mahdolliseen ja kontrolloida niin sisäistä kuin ulkoistakin maailmaamme. Lisäksi haluamme käyttää valtaa. Omanarvontunto ei ole päässyt kehittymään ja etsimme ulkoisesta elämästä vahvistusta ja tyydytystä, joka sisältämme puuttuu. Siksi olemme myös taitavia hankkimaan itsellemme tunnustusta ja ulkoista rikkautta. Tunteet patoutuvat, raivostumme ja puramme kiukkua. Jossain vaiheessa elämäämme tulee kuitenkin vielä aika, jolloin meidän täytyy myöntää, ettei pelkkä ulkoisen rikkauden ja tunnustuksen tavoitteleminen tuo kestävä kehitystä ihmisenä-sieluna eikä onnellisuutta. 

Solar Pleksuksen puhdistamis- ja aktivointitapoja ovat auringon valo, mantra RAM ja väriterapiasta kirkas auringonkeltainen.

Sakraalisakra eli svadhishana-sakra eli ristiluukeskus eli kumppanuuden sakra

Sakraalisakraa aktivoiva oranssi väri on lämmin ja se lisää elinvoimaa. Se hoitaa pernaa ja munuaisia, keuhkoja, virtsakiviä ja munasarjan sairauksia. Sakralla on yhteys lantioon, suolistoon, sukupuolielimiin, munuaisiin, virtsarakkoon ja kaikkeen nestemäiseen (veri, imuneste, ruoansulatusnesteet, sperma). Lisääntymisrauhaset eli naisilla munasarjat tuottavat naishormoneja, kuten estrogeeniä ja progesteronia, ja miehillä taas kiveksissä erittyy testosteronia- eli mieshormonia. Sakraalisakran toiminta-alueeseen kuuluu miehen ja naisen sukupuolisuus, aivan kuten myös kuukautiskierron säätely. Sakralla on yhteys tunteisiimme ja niiden tasapainoon. Sakran kanssa samalla alueella sijaitsee myös eteerisen kehon tärkein sakra, pernasakra, joka välittää auringosta tulevaa energiaa muihin eteerisen kehon sakroihin. Tällä on puolestaan merkittävä rooli meidän fyysiselle hyvinvoinnillemme.

Tämä energiakeskus on alkuperäisten, suodattamattomien tunteiden ja seksuaalisen energian keskus. Sakran tehtävä on olemassaolomme hedelmällinen jatkuminen ja se onkin Shaktin eli feminiinisen luomisvoiman tai jumaluuden olinpaikka.

Sakraan liitetään seksuaaliset vietit ja tunteemme sekä raha ja valta. Raha-valta-seksi –akseli ja niiden linkittyminen toisiinsa näkyy länsimaisessa yhteiskunnassa hyvin. Tästä myös kirjailija Caroline Myss kertoo Hengen Anatomiassa. Muodostamme kehomme energiakeskuksista sakraalisakran avulla oman henkilökohtaisen identiteettimme ja sitä suojaavat psyykkiset rajat. Arvioimme enemmän tai vähemmän jatkuvasti omia voimiamme suhteessa ulkoiseen maailmaan ja sen fyysisesti houkutteleviin voimiin, kuten rahaan. Myss puhuu tässä yhteydessä myös energiaprostituutiosta, eli siitä, miten sallimme muiden (ihmisten, rahan, vallan, maineen yms.) ohjaavan energioitamme. Silloin kun on kysymys omista voimavaroistamme ja nimenomaan rahasta on syytä pohtia, mitä annamme itsestämme, että taloutemme pysyy kunnossa. Ja erityisesti, onko sen seurauksena oma tasapainomme kunnossa. Olen nähnyt, ja itse kokenut, miten jossain vaiheessa meitä jokaista testataan materiaalisilla asioilla ja niihin liittyvillä valinnoilla. Ole valppaana ja tiedosta, että em. liittyy henkisen kasvun prosessissa tunnekehon hallintaan. 

Sakran toiminta vaikuttaa ratkaisevasti ihmissuhteisiimme, erityisesti intiimeihin parisuhteisiin. Kaikki siteet, joiden avulla hallitsemme ulkoista elämäämme, ovat sakraalisakran kautta yhteydessä energiakenttäämme ja fyysiseen kehoomme. Sakran harmoninen toiminta näky siinä, että olemme avoimia ja luonnollisia muita ihmisiä ja erityisesti vastakkaisen sukupuolen edustajia kohtaan. Rakastelu ihmisen kanssa merkitsee mahdollisuutta kokea ykseys ja kasvaa sisäiseen eheyteen. Pääsemme osallisiksi luomisen syvästä ilosta, elämä täyttää meidät yhä uudelleen hämmästyksellä ja ihastuksella. Tunteemme ovat aitoja ja toiminta luovaa.

Epäharmoninen toiminta sakraalisakrassa aiheuttaa seksuaalista epävarmuutta, saatamme kieltää ja torjua seksuaalisuuden. Silloin luovan energian vilpitön ilmaiseminen katoaa ja sama energia tulee sopimattomalla tavalla esille, kuten runsaina seksuaalisina fantasioina, tukahdutettuina vietteinä tai käytämme seksuaalisuuttamme kuin huumeena (addiktio). Elämän ainoaksi päämääräksi saattaa muodostua tyydyttävän seksuaalisen suhteen löytäminen. Meiltä jää huomaamatta, että syy toiveidemme toteutumattomuuteen on meissä itsessämme.

Sakraalisakran energia on kaksijakoinen; sitä kuvaavat sanonnat ’vakka kantensa valitsee’ ja ’kun oppilas on valmis, opettaja ilmestyy’. Taustalla vaikuttava energia järjestelee milloin ja missä kohtaamme ihmisiä – aina oikeaan aikaan! Fysiikassa energiaa kutsuttaisiin voimien tasapainoksi (kutakin voimaa vastaa samanarvoinen ja vastakkainen vastavoima) ja magnetismin laiksi (vastakkaisesti latautuneet esineet vetävät toisiaan puoleensa). Ihmissuhteiseen sovellettuina nämä lait tarkoittavat, että luomme tietynlaista energiaa, joka vetää puoleensa ihmisiä, jotka ovat jollain lailla meidän vastakohtiamme ja joilla on jotakin opetettavaa. Mitä tietoisemmiksi tulemme sakraalisakran energian dualistisesta luonteesta, sitä tietoisemmin voimme käyttää hyväksemme sen energiaa!

Tuo energiakeskus on myös kehomme etiikan keskus: kannattaa kiinnittää huomiota henkilökohtaiseen etiikkaan ja moraaliin, mitä hyväksymme ja mitä emme ihmissuhteissa. Miksi? Sakran alaiset elimet pitävät muistikirjaa kaikista toimistamme, joissa annamme sanamme toisille ihmisille, teemme lupauksia ja sitoumuksia. Vahva henkilökohtainen etiikka säteilee myös aivan havaittavissa olevaa energiaa. 

Sakraalisakran puhdistamis- ja aktivointitapoja ovat Kuun valon aistiminen, joka stimuloi tunteita ja saa vastaanottamaan mm. unissa esiin pyrkiviä sielun viestejä, samoin kuin kirkkaan luonnonveden katseleminen ja koskettaminen, linnun laulu, mantra VAM ja väreistä kirkas oranssi. 

Juurisakra eli perussakra eli muladhara-sakra

Perussakraa aktivoiva punainen väri aktivoi elinvoimaa, hermoja ja verenkiertoa, hoitaa suolistoa, sukuelimiä, anemiaa ja lihaksistoa. Sakra liittyy kaikkeen kovaan, kuten selkäranta, luut, hampaat ja kynnet, ja lisäksi se liittyy peräaukkoon, perä- ja paksusuoleen, eturauhaseen, vereen ja solujen muodostumiseen. Rauhasista se yhdistyy lisämunuaisiin, jotka tuottavat adrenaliinia ja noradrenaliidinia. Ne puolestaan ohjaavat veren virtausta ja siten mukauttavat verenkierron tarpeen mukaiseksi, jolloin kehomme on valmis reagoimaan asetettuihin toimintavaatimuksiin. Perussakra on tiiviissä yhteydessä kruunusakraan.

Sakra on kundaliinienergian keskus ja elintärkeä perusta ja vitaalinen voima korkeammille sakroille. Se on myös kollektiivisen alitajunnan keskus. Perussakran toimivuus takaa maadoittumisen ja sen, että meillä on voimaa saada asioita aikaan konkreettisella tasolla, eikä vain hienoissa suunnitelmissa. Perussakra on meidän olemassaolomme ruumiillinen tahto: se yhdistää henkemme fyysiseen maailmaan ja ÄitiMaahan, voimme kokea luonnon rakkauden ja kärsivällisyyden. Harmoninen toiminta takaa, että meidän on helppo saavuttaa päämäärämme ja että luja perusluottamus ohjaa elämäämme. Pidämme silloin myös maapalloa turvallisena paikkana.

Kun sakra toimii epäharmonisesti ajatuksemme ja tekomme ovat ensisijaisesti materiaalisen omistamisen ja turvallisuuden ympärillä. Silloin myös aistillisista nautinnoista, kuten hyvästä ruoasta, alkoholista ja seksistä tulee tärkeitä, ja tahdomme vain nauttia, emmekä ajattele niinkään seurauksia. Meidän on tärkeää tiedostaa suhteemme terveelliseen ravintoon, rauhaan ja tyyneyteen. Meidän voi olla vaikeaa avoimesti antaa ja ottaa vastaan. Voimme kokea, ettei meillä ole maata jalkojen alla, roikumme ilmassa, emme ole olemassa tai emme kuulu tänne. 

Sakran puhdistamis- ja aktivointitapoja ovat nousevan ja laskevan auringon katseleminen, mantra LAM ja väreistä kirkas loistava punainen. 

Lähde: Näkymättömän Kosketus (2013), Marjaana Will-Vidlund