Henkilötietosi ovat turvassa             

EU:n uusi yhtenäinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018.

Haluamme jatkossakin kunnioittaa asiakkaidemme, kumppaniemme ja tilaajiemme yksityisyyttä, oikeuksia ja tietosuojaa kuten jo aiemminkin.

Verkossa asioiminen voi joskus tuntua arveluttavalta. Siksi haluamme, että voit tehdä varauksia ja ostoksia yrityksessä / marjaanawv.com -sivustolla rauhallisin mielin ja turvallisesti. Alapuolelta näet, millaisia henkilötietoja tallennamme ja miten tietoja käytetään.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietoisen Johtamisen Talo Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU: yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoisen Johtamisen Talon ylläpitämät, asiakastietoja sisältävä rekisterit ovat sähköisen Kuukausikirjeen tilaajarekisteri ja asiakasrekisteri.

Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tuottaa asiakkaille palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietolähteet

Molempien rekisterien käsittelijä on vain Tietoisen Johtamisen Talo, joka on sitoutunut käsittelemään ja noudattamaan henkilötietoja EU:n uuden tietosuojalain (GDPR) mukaisesti. Tietoisen Johtamisen Talo voi siirtää tietoja myös Kuukausikirjepalvelun teknisen tuottamisen mahdollistavan ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimelle. Asiakkaan henkilötietoja saadaan tuotteiden tilauksen yhteydessä, koulutustoiminnan ja matkavarauksen yhteydessä, tilaisuuksissa sekä asiakkaan tilatessa Kuukausikirjeen. Matkavarausten tieto luovutetaan tarpeen mukaan kolmannelle henkilölle kuten matkanjärjestäjälle. Muita tietoja ei luovuteta muille / kolmansille osapuolille. Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tuotteiden tilausten sekä koulutus- ja matkapalvelujen tuottamisen yhteydessä ja näiden toimittamisessa asiakkaalle, samoin kuin asiakassuhteen hoitamisessa. Henkilötietoja käytetään myös markkinointiin (Kuukausikirje). Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi ottamalla nimensä pois Kuukausikirjeen tilauksesta.

Asiakasrekisterin tietosisältö

  • etu- ja sukunimi
  • yritys
  • osoitetiedot
  • matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • koulutus- ja matkapalvelun tiedot: kohde (koulutus/matka/tuote), ajankohta, hinta, mahdolliset lisäpalvelut
  • maksuehdot
  • suoramarkkinointikiellot/-suostumukset

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteröinnin perusteena on tuotteiden sekä koulutus- ja matkapalvelujen myynti. Rekisterin tietoturvasta vastaa rekisterinpitäjä. Asiakkaan henkilötiedot tarvitaan, jotta hänelle voidaan tuottaa koulutus- ja matkapalvelu ja että hänelle voidaan toimittaa tilatut tuotteet, kuten esimerkiksi kirja.

Sähköisen Kuukausikirjeen markkinointirekisteri

Markkinointirekisteri perustuu asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin, mikäli asiakas ei ole erikseen kieltänyt markkinointia. Asiakas voi itse myös liittyä markkinointirekisteriin tilaamalla Kuukausikirjeen. Käytettynä tietona on nimi ja sähköpostiosoite. Asiakas poistuu automaattisesti rekisteristä, kun hän peruu Kuukausikirjeen tilauksen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada tietää mitä tietoja hänestä on rekisterissä, oikaista ja korjata virheellinen tai puutteellinen tieto, tietyin edellytyksin oikeus poistaa häntä koskeva tieto sekä oikeus saada tieto mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta. Pyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Rekisterinpitäjä

Tietoisen Johtamisen Talo Oy
Y-tunnus 2580362-7
Porvoo

Yhteyshenkilö on Marjaana Will-Vidlund, marjaana at marjaanawv.com