Tältä sivulta löydät läpileikkauksen tämän hetkisistä palveluistani. Käy kurkistamassa palveluitani myös verkkokaupasta!

Liittymällä Kuukausikirjeeni lukijaksi (tämän sivun alaosasta) saat tiedon uusista palveluista ensimmäisten joukossa. Lisäksi saat lahjaksi Perusohjeen vediseen karttaan ja Opaskirjasen meditaatioon. 

JYOTISH ja VASTU SHASTRA
(vedinen astrologia ja arkkitehtuuri)

Vedistä astrologiaa kutsutaan sanskritinkielellä Jyotishiksi, joka tarkoittaa valon tiedettä. Vediset tieteet tulevat Vedoista, jotka ovat ihmiskunnan vanhimpia kirjoituksia. Noin 5.000 – 10.000 eKr. näitä tietoja paljastettiin Intian suurimmille pyhimyksille. Vedisen astrologian teksteistä on kaikkein tunnetuin Maharishi Parashara, jonka opetukseen ”Brihat Parashara Hora Shastraan” pohjaan omankin opetukseni ja tietoni.

Jyotish on tähtiin kirjoitettu tarina Sinusta. Sitä pidetään Vedojen silminä, sillä voimme nähdä sen avulla kirkkaammin elämäämme. Planeetat nähdään sielun karmana. Koko järjestelmä perustuu uudelleen syntymään ja karmaan, joka tarkoittaa ”kredittiä tai debittiä” aiemmista vaiheistamme.

Vedinen astrologia kehittää itsetuntemustamme, ja se auttaa meitä näkemään omat uniikit lahjamme ja kasvun mahdollisuutemme, päästämään irti vanhasta ja pääsemään eteenpäin omalla sielumme valitsemalla polulla. 

Jyotishiin liittyviä tuotteita, kuten Jyotishin perusteet verkkokoulutus voit ostaa Verkkokaupasta.

Lapsi syntyy päivänä, jolloin jumalalliset säteet ovat matemaattisessa harmoniassa tämän henkilökohtaisen karman kanssa. Hänen syntymäkarttansa on haasteellinen muotokuva, joka paljastaa muuttamattoman menneisyyden ja mahdollisia tulevia tuloksia. -Paramahamsa Yogananda

Vastu Shastra on talojen rakentamiseen, arkkitehtuuriin ja tiloihin liittyvä ikivanha vedinen tiede. Vastussa otetaan huomioon monia tekijöitä, kuten rakennuksen suunta, eri elementtien tasapaino, auringonvalo ja planeettojen vaikutus, maan elektromagneettinen kenttä ja maanlaatu, ympäröivän luonnon vaikutukset, kuten esimerkiksi järvet.

Vastu Shastran tarkoituksena on löytää uudelleen ikivanha parantava (healing) arkkitehtuuri, ymmärtää energian linjauksia siinä sekä luoda harmoniaa kosmisten energioiden, maan, ihmisten ja arkkitehtuurin välillä. Sen tuloksena on terveyttä, vaurautta ja onnellisuutta.

Olen opiskellut kodin tilan järjestämistä siten, että harmoninen energia voi virrata siellä mahdollisimman vapaasti. Näin siellä asuvien ihmisten elämään voi virrata runsautta ja kodista voi tulla ”parantava paikka”. 

Tulossa: Vastun perusteet verkkokoulutus

TIETOINEN JOHTAMINEN ja DHARMA

Olemme jokainen nähneet tai tiedämme johtajia, jotka ovat saaneet aikaan valtavan muutoksen maailmassa, omassa maassaan tai (työ)yhteisössään. Muutos on voinut olla hyvä tai huono; vertaa esimerkiksi Adolf Hitleriä, Mahatma Gandhia tai Martin Luther Kingiä.

Muutoksen laatu riippuukin siitä, onko se tehty johtajan egosta ja hyvin rajoittuneesta mielestä käsin vai onko johtajalla ollut näkemys jostakin korkeammasta, kaikkia palvelevasta hyvästä. Siksi johtamiseen on tärkeää liittää etuliite tietoinen. Niin hyvät kuin huonot ajatukset leviävät sekunneissa modernin teknologian ja sosiaalisen median eri alustojen kautta.

Tietoinen johtaja kykenee astumaan oman itsensä ulkopuolelle, näkemään ison kokonaisuuden ja arvioimaan sen osien keskinäisiä riippuvuuksia. Hän tiedostaa ja ennakoi päätösten seurauksia ja vaikutuksia ihmisiin, yhteisöön ja ympäristöön yli ajan ja paikan. Hänellä on kyky tehdä päätöksiä viisaasti ja sydämellä.

Tietoinen johtaja palvelee itseään suurempaa tarkoitusta. Tästä syystä hän pystyy myös houkuttelemaan yritykseensä ja inspiroimaan työntekijöitä, jotka uskovat hänen asiaansa.

Kun työntekijän henkilökohtainen tarkoitus on yhdenmukainen yrityksen tarkoituksen ja vision kanssa, luovuuden, tuottavuuden ja sitoutumisen taso moninkertaistuu.

Kaikki alkaa kuitenkin meistä itsestämme. Olemme jokainen oman elämämme tietoisia johtajia.

Vaikka moni etenkin länsimaissa voi pitää fyysisiä tapahtumia sattumanvaraisina, itämaisissa filosofioissa, kuten vedoissa, niitä tarkastellaan jumalallisina ilmentyminä, joilla on merkityksensä.

Vedojen mukaan yksikään sielu ei tule tänne maapallolle sattumalta.

Sielu odottaa tarkkaa ajankohtaa ja planeettojen linjausta taivaalla, jolloin ne ovat yhteneviä henkilökohtaisen karman kanssa. Jokaisella ihmisellä on Dharma – olemassaolon tarkoitus. Jokaisen tehtävä ja valo on ainutlaatuinen. 

 Minun tarkoitukseni on auttaa sinua tulemaan yhä näkyvämmäksi ja loistavammaksi siinä, kuka olet ja miten ilmennät elämässäsi, toimissasi ja työssäsi sielutietoisuuttasi.

Lämpimästi tervetuloa DharmaSparraukseen

MEDITAATIO JA MANTRAT

Vedisissä tieteissä meditaatio mantroineen kulkee käsi kädessä joogan kanssa. Meditaatio ja tietoinen läsnäolo voi parantaa terveyttä, keskittymiskykyä ja tuottavuutta sekä vähentää stressiä. Se voi lisätä myös tunneälyä ja luovuutta. Monet menestyvät yritykset investoivat siihen.

Meditaatiotekniikoita on satoja ja niitä on harjoitettu yli 5.000 vuotta. Nämä tekniikat ja taidot voidaan oppia. Meditaatio on usein henkilökohtainen kokemus rentoutuvasta kehosta, hiljentyvästä mielestä ja sisäisestä rauhan tunteesta. 

Meditaation tavoitteena on yleisesti sydämen avautuminen ja mielen selkiytyminen. Niiden kautta voimme saavuttaa sisäisen rauhan tilan. Meditaation avulla pyritään hiljentämään mieli. Tyyni mieli kykenee vastaanottamaan rakkauden virtauksia. Levossa oleva mieli suojelee tutkitusti fyysisen kehomme terveyttä.

Mielen hiljentäminen tapahtuu rukouksen, keskittymisen, visualisoinnin ja mietiskelyn avulla. Meditaatio on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta yksilötasolla. Liittymällä Kuukausikirjeeni lukijaksi saat lahjaksi Opaskirjasen, jossa on 10 yksinkertaista ja luonnollista tapaa harjoittaa joka päivä tietoista läsnäoloa ja myös syvällisempi VALO-metodi.

Lue täältä Voi Hyvin -lehdessa vuonna 2020 julkaistu haastatteluni Mantra auttaa löytämään sisäisen voiman. Voit hankkia verkkokaupasta työvihkosen sisältävän DigiMeditaation 7 päivää, 7 onnellisuuden pilaria verkkokaupasta.

Rauha ja onni kuuluvat sinulle, mutta voit ottaa ne vastaan vasta, kun olet vapautunut pelosta ja itsekkyydestä. -Axel Fredenholm

PYHÄT TILAT, PYHIMYKSET JA PYHIINVAELLUKSET

Monissa pyhissä kirjoituksissa pyhimyksellä ei tarkoiteta kuollutta, joka on tunnistettu sellaiseksi, vaan ennemminkin elävää ihmistä, joka on omistautunut Korkeimmalle Tietoisuudelle. Monia näistä mystikoista ja risheistä palvotaan ja heille on omistettu basilikoja ja temppeleitä. 

Eri kulttuureissa pyhimyksiä kuvataan esimerkillisinä malleina, epätavallisina opettajina, ihmeiden tekijöinä ja hyväntahtoisten voimien lähteenä. Heillä on vahva moraalinen ja eettinen läsnäolo. Heillä on lisäksi voimakas vaikutus seuraajiinsa, joiden sisäistä elämää he koskettavat muutosta tukevilla tavoilla.

Ajattelepa esimerkiksi Franciscus Assisilaista, Maria Magdaleenaa tai Neitsyt Mariaa. Vedoissa on valtava määrä eri jumaluuksia. Esimerkiksi Lakshmi on onnellisuuden, runsauden ja vaurauden jumalatar. Siksi tämä samanniminen ns. jooga ihmisen syntymäkartalla kertoo vastaavista asioista tämän elämässä.

Olen vienyt yli 10 vuoden ajan ryhmiä näiden tärkeiden esikuvien ja inspiraation lähteiden jalanjäljille moderneille pyhiinvaellusmatkoille ja retriiteille maailmalle. Olosuhteiden johdosta seuraava pyhiinvaellus on avoinna. 

Verkkokaupasta voi hankkia Digitaalisen kirjan iPadille PyhäänVaellus e-kirjana, samoin kuin pehmeäkantisen kirjan PyhäänVaellus.

Löydät valokuvia pyhimyksistä ja pyhistä tiloista Galleriassa näiltä matkoilta. Säännöllisesti vaihtuvat valokuvat edustavat myös luontoa, kristillisiä pyhimyksiä ja eri paikkoja, periaatteessa mitä vain, jonka koen pyhäksi. 

Ihmisen ei tarvitse olla enkeli ollakseen pyhimys.  –Albert Schweitzer


HALUATKO ILMOITTAUTUA VASTUN PERUSTEET -VERKKOKOULUTUKSEEN?

OTA YHTEYTTÄ