(Lukuaika noin 4-5 minuuttia)

Mitä on tietoinen johtaminen?

Olemme jokainen nähneet tai tiedämme johtajia, jotka ovat saaneet aikaan valtavan muutoksen maailmassa, omassa maassaan tai (työ)yhteisössään. Muutos on voinut olla hyvä tai huono: vertaa esimerkiksi Adolf Hitleriä ja Angela Merkeliä, tai Mahatma Gandhia ja Martin Luther Kingiä.

Muutoksen laatu riippuukin siitä, onko se tehty johtajan egosta ja hyvin rajoittuneesta (ja pimeästäkin) mielestä käsin vai onko johtajalla ollut näkemys jostakin korkeammasta, kaikkia palvelevasta näkökulmasta. Tänä päivänä sekä hyvät että huonot ajatukset leviävät sekunneissa koko maailmaan digitaalisen median eri alustojen kautta.

Siksi johtamiseen onkin tärkeää liittää etuliite tietoinen.

Tietoinen johtaja kykenee astumaan oman itsensä ulkopuolelle, näkemään ison kokonaisuuden ja arvioimaan sen osien keskinäisiä riippuvuuksia. Hän tiedostaa ja pystyy ennakoimaan päätösten seurauksia ja vaikutuksia ihmisiin, yhteisöön ja ympäristöön yli ajan ja paikan. Hänellä on taito tehdä päätöksiä viisaasti ja sydämellä, intuitiollakin. Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius puhuu planetaarisen elämisen taidosta.

Tietoinen johtaja palvelee selkeästi itseään suurempaa tarkoitusta.

Tästä syystä hän pystyy myös houkuttelemaan yritykseensä ja inspiroimaan työntekijöitä, jotka uskovat hänen visioonsa ja asiaansa. 

Kun työntekijän henkilökohtainen tarkoitus on yhdenmukainen yrityksen tarkoituksen ja vision kanssa, luovuuden, tuottavuuden ja sitoutumisen taso moninkertaistuu. 

Olen tutkinut tätä aihetta Henley Business Schoolissa (UK) lopputyössäni, sillä ihmisen ja yrityksen muutos ja menestys ovat olleet intohimoni ja tutkimuskohteeni. Lopputyöni käsitteli hyvän ihmis- ja liiketoimintajohtamisen yhtenevyyttä yrityksen taloudelliselle menestykselle. 

Kaiken alku: Ihminen – Tunne itsesi

Näinhän jo Sokrates aikoinaan totesi. Kaikki alkaa itsetuntemuksesta ja meistä itsestämme.

Olemme jokainen oman elämämme tietoisia johtajia. On tärkeää ymmärtää itseään aktiivisena toimijana. Älykkäämmät ja vastuulliset teot kasvattavat tietoisuutta.

Jokainen ihminen ja yritys voi olla valtava hyvän tekemisen voima. Jokaisen on tärkeää käyttää koko kapasiteettiaan ja ottaa koko uniikki persoonallisuus ja sydän mukaan siihen, mitä hän haluaa saada aikaan elämässään.

Mutta.

Yksi tietoisen johtajan piirteistä on silti oikeanlainen nöyryys.

Nöyryys on ymmärrystä siitä, ettei ole itse universumin keskus ja että maailma ei pyöri meidän ympärillämme.

Tietoisuus tästä rohkaisee kunnioittamaan muiden ihmisten vahvuuksia ja saamaan heidät sitoutumaan yhteiseen visioon. Näin ihmiset eivät pelkästään tee töitä yritykselle, vaan he käyttävät täyttä potentiaaliaan linjassa yrityksen vision toteutumiseen.

Jokaisella on käytössään voima muuttaa elämäänsä yhä tietoisemmaksi. Sillä kun muutamme omaa elämäämme, muutamme maailmaa.

Oman mielemme hallinta on tässä merkityksellisessä roolissa. Mindfullness ja meditaatio auttavat hillitsemään pään sisäistä kohinaa, näkemään kirkkaammin ja tekemään vastuullisempia tekoja. 

Dharma – Olet täällä tarkoituksella

Vaikka moni etenkin länsimaissa voi pitää fyysisiä tapahtumia sattumanvaraisina, itämaisissa filosofioissa, kuten vedoissa, niitä tarkastellaan jumalallisina ilmentyminä, joilla on merkityksensä.

Vedojen mukaan yksikään sielu ei tule tänne maapallolle sattumalta.

Sielu odottaa tarkkaa ajankohtaa ja planeettojen linjausta taivaalla, jolloin ne ovat yhteneviä henkilökohtaisen karman kanssa. Jokaisella ihmisellä on Dharma – olemassaolon tarkoitus. Jokaisen tehtävä ja valo on ainutlaatuinen. 

Jos olet henkilökohtaisessa muutostilanteessa, autan Dharman eli olemassaolon ydintarkoituksen näkyväksi luomisessa, itsetuntemuksen ja tietoisuuden kehittämisen avulla. Autan tulemaan näkyväksi siinä, kuka olet, mitä osaat ja miten ilmennät itseäsi elämässä ja työssä.

Kysymyksiä itsereflektioon

Lopuksi annan sinulle muutamia kysymyksiä itsereflektointiin tietoiseen johtamiseen liittyen.

  • Oletko tietoinen, mitkä ovat omat ydinarvosi? Mikä on kaikkein tärkeitä sinulle ihmisenä tai johtajana?
  • Onko sinulla omia henkilökohtaisia tavoitteita? Tiedostatko, mitä niiden takana on ja ovatko ne linjassa omien ydinarvojesi kanssa?
  • Oletko tietoinen omasta Dharmastasi – Raison d’êtrestä – Olemassaolon tarkoituksestasi? Millaisen perinnön haluat jättää maailmaan?
  • Oletko tietoinen omista syvällä asuvista peloista, uskomuksista ja rajoituksista? Mikä voisi estää sinua elämästä autenttisena ja todellisena itsenäsi?
  • Tiedostatko sanojesi ja tekojesi vaikutuksen muihin ihmisiin ja ympäristöön itsesi ympärillä? Entä ajatustesi?
  • Koetko eläväsi merkityksellistä elämää, voivasi vaikuttaa tärkeisiin asioihin ja että elät runsaudessa ja ilossa?

Kiitos!

Tässä linkki minua inspiroineeseen podcastkeskusteluun Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen ja Lääkäri Emilia Vuorisalmen kesken “Miten  voimme huolehtia omasta ja maailman tulevaisuudesta?”

Mikä asia tietoisessa johtamisessa resonoi juuri nyt sinun elämäsi kanssa? Mitä sinulla on työn alla?

Namaste, Marjaana WV